×

Cuộc Thi Khởi Nghiệp Startup Thương Mại Điện Tử - Maketing Online 2024

Là một cuộc thi Khởi nghiệp Sáng tạo dành cho các bạn trẻ trên toàn quốc Cuộc thi do Quỹ Đầu tư Khởi Nghiệp Start Corp tài trợ

Kỹ năng không thể thiếu trong quản lý nhân sự

Hiện nay, nhân sự là nghề đang “nóng”, một trong những ngành đang thu hút nhiều người tham gia. Với sự phát triển của Việt Nam hiện tại, nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của mỗi công ty là rất lớn. Chính vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần phải có các nhân viên nhân sự giỏi để phát triển nhân tài cho công ty.