×

Học xong có việc ngay

Học viên tốt nghiệp xong sẽ được giới thiệu việc làm ngay trong hệ sinh thái Tập Đoàn StartCorp

Học Bổng Đầu tư 500tr

Học viên tốt nghiệp Xuất sắc được cấp học bổng đầu tư đến 500 triệu đồng

Mentor 1 kèm 1

Bạn sẽ được mentor đồng hành trên từng bước đi đến thành công...

Tự do Tài chính

Với những dự án kinh doanh thực tế, Bạn sẽ có thu nhập mơ ước ngay khi còn trên ghế nhà trường

Khóa học Hot

Cơ hội Khởi nghiệp

Startup Opportunity

Ý kiến học viên

3700K+

Happy Customer

2050K+

Đăng Ký

3568

Học viên

189

Project